Personvernerklæring

Når du bruker biogassnorge.no gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker biogassnorge.no anses også som personopplysninger.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Biogass Norge ved daglig leder Pia Farstad von Hall er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt eksterne lenker på vårt nettsted.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Google Analytics

Vi bruker, som de fleste andre nettsteder, Google Analytics til å samle inn informasjon om bruken av nettstedet. Dette er informasjon som samles inn:

 • Hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
 • Hva du gjør. For eksempel hvilke sider du besøker og til hvilket tidspunkt, annonser du klikker på og hvilket innhold vi har vist deg.
 • Hvor du er. Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering. Hvis du aksepterer lokasjonsdeling i våre apper blir din GPS-posisjon registrert.
  Her kan du lese mer om Googles policy for personvern og hva de samler inn.

Informasjonskapsler (Cookies)

Det lagres også informasjon på enheten du bruker (pc, mobiltelefon etc.) i form av informasjonskapsler (cookies). Denne informasjonen er dels nødvendig for brukeropplevelsen, dels for å kunne ha en innlegget tjeneste, og dels for å samle overordnet informasjon om bruken av nettstedet.

Ved å gå inn på nettleserinnstillingene dine vil du kunne se hvilke cookies som gjelder for deg og hvilke verdier vi har lagret.

Nyhetsbrev

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev legger du igjen navn og epostadresse. Ved å melde deg på nyhetsbrevet gir du samtykke i å motta dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Da sletter vi dine persondata knyttet til nyhetsbrevet.

Vi samarbeider med firmaet Brevo for å sende ut nyhetsbrev. Det er dette selskapet som er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du legger igjen ved å melde deg på nyhetsbrevet. Send In Blue er et selskap i EU (Frankrike) og er følgelig omfattet av GDPR på samme måte som vi er i Norge.

Du finner Brevo sin personvernerklæring her.

Innhold fra andre sider

Enkelte sider på vårt nettsted kan inkludere innhold fra tredjeparts sider, f.eks. kart, videofiler eller bilder. Inkludert innhold fungerer på samme måte som om du som bruker hadde besøkt siden dette innholdeet ligger på.

Disse sidene kan samle inn data om deg, men vil ikke ha tilgang til noen av de dataene vi har samlet inn.

Hva brukes informasjonen til?

Informasjonen som samles inn gjennom Google Analytics bruker vi for å forstå hvilket innhold som leses, hvordan det leses (hvor lenge, i hvilken rekkefølge, om det er på telefon eller desktop etc.) og hvilke brukergrupper (geografi, demografi etc.) som leser. Dette gjør vi for å kunne utvikle en best mulig tjeneste for våre brukere.

Om du har meldt deg på nyhetsbrevet kan vi se hvilke eposter du har åpnet. Det føres også statistikk over tidspunkter for åpning, samt hvilke lenker som trykkes på. Ved å samle inn disse opplysningene kan vi gjøre vårt nyhetsbrev mest mulig verdifullt for mottakerne.

Deles informasjonen med andre?

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles ikke med andre selskaper, foruten de som har behandlingsansvar nevnt ovenfor.

Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

Når du melder deg av nyhetsbrevet blir dine personopplysninger slettet.

Informasjon om bruksmønstre samlet inn gjennom Google Analytics kan leve i opptil tre år.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du har også rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg i henhold til lovverket, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Noe data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet. Disse rettighetene forklarer vi nærmere om nedenfor, og vi beskriver også hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter.

 • Din rett til å få se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få se de opplysningene vi behandler om deg ved innlogging på konto.
 • Din rett til å få rettet gale opplysninger. Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet ved innlogging på konto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes, og som du ikke får rettet på Min Side, kan du kontakte oss direkte.
 • Din rett til å få data slettet (“retten til å bli glemt”). Du har som hovedregel rett til å få slettet personopplysninger om deg. For å be om sletting kan du kontakte oss på epost biogass@biogassnorge.no.
 • Din rett til å motsette deg og begrense behandling. I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du som registrert rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger. Du har også en i enkelte sammenhenger anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.
 • Din rett til få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette og det er teknisk sett mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. For å benytte deg av din rett til dataportabilitet logger du deg på din konto der du vil finne vår automatiske løsning for henvendelser om dataportabilitet. Du kan også be om dataportabilitet ved å kontakte oss slik angitt lenger ned.
  Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn medfører krav til lagringstid.